Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

5,1 -

Kina (HK) EWH

5,5 -

Sydafrika EZA

4,7 +

EMU-området EZU

4,8 -3,0%

Indien IFN +1,6%

4,5 -

Latinamerika ILF

5,1 +

Ryssland RSX +1,9%

5,5 +2,0%

USA SPY

5,3 -

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD +0,5%

5,0 +0,5%

Oljeindustrin OIH

5,0 -1,2%

Teknologi QQQ

5,4 -

Olja USO

6,0 -

Energi XLE

4,5 -

Sjukvård XLV

5,7 -

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,0 -

Astra Zeneca AZN

4,3 -

Ericsson ERIC

4,0 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Gruva

1,2%

Fastigheter

0,9%

Personal

0,2%

Bank

-0,9%

Hela marknaden

0,1%

5-Handelsdagar

Förändring

Mjukvara

1,8%

Hemmet

1,3%

Personal

1,2%

Stål

-2,0%

Hela marknaden

-0,1%

10-Handelsdagar

Förändring

Mjukvara

2,6%

Hemmet

1,2%

Personal

1,2%

Stål

-3,6%

Hela marknaden

-0,4%

 

 

 

 

 

 

 

Marknaden

 

Den svajiga marknaden fortsätter och många oroas av det snabba tappet på börsen, ca -9% på två månader.

Oron bör botas direkt av ett helt enkelt diagram över Affärsvärldens Generalindex:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knappast något att oroas över.

Det fall vi sett är inget annat än en korrigering från en överdriven topp från början av året, ner till den genomsnittliga utvecklingen sedan 2012.

 

Är det något som borde oroa är det snarare storleken på den utvecklingen.....

 

Förlängda brygglån

Flera av de företag som tagit brygglån på 6 månader har nu upptäckt fördelen med att utnyttja optionen att förlänga låneperioden med upp till 3 månader.

Marknaden är fortsatt mycket gynnsam för de med likvid köpkraft och ställd mot kostnaden och besväret med att på nytt söka finansiering, är det väldigt attraktivt att istället utnyttja låneperioden i avtalen maximalt.

Kostnaden för detta är ca 1,25% per månad för företagen.

 

För långivarnas del är detta utmärkt!

Vi får en 50% längre ränteperiod utan kostnad, till en än högre säkerhet eftersom värdet på panten under låneperioden fortsatt att stiga.

Med tanke på att det under sommaren är ganska skralt med nya brygglån och optioner ligger detta dessutom rätt i tid.

 

Semestertider

Med start i nästa vecka går jag över till semesterfart på utgivningen av Brevet.

Det betyder något enstaka brev i veckan och eventuellt inget brev alls under en till två veckor.

Utgivningen beror helt och hållet på hur marknaden utvecklas samt på aktiviteten för Brygglån och Företagsobligationer.

 

Företagsobligationen nedan kan bli den sista på några månader så passa på att teckna och boka in en årlig ränta på 9,25%.

 

 

Ränteplacering - Små privatlån

 

I takt med att bankerna allt mer frånhänder sig sina traditionella uppgifter dyker det upp nya aktörer för dessa.

På valutahanteringssidan har bolag som Forex gjort succé och en hel rad högräntebanker med inlåning och sparräntor som huvudprodukt, fyller de gamla bankernas roll.

Här har vi tex, Hoist, Marginalen, Collectum mfl.

Dessa är banker som erbjuder sparränta på kontosparande med bankgaranti. Inte till så speciellt hög ränta men ändå skyhögt över den traditionella bankens räntekonton.

 

Senaste nytt

De traditionella bankerna har pga sitt tidigare agerande nu snärts in i ett väldigt restriktivt regelverk. Det ställs väldiga krav på omständigheterna vid ett lån och speciellt då vid ett lån till företag.

I många fall är det i stort sett omöjligt att få låna pengarna av banken, trots aldrig så sunda finanser och affärsplaner. Regelverket sätter stopp för detta.

 

Våra Brygglån och Företagsobligationer är en för alla mycket tilltalande lösning på detta.

Hög avkastning till stor säkerhet har banat väg för den rusning i efterfrågan vi ser.

Men det finns nackdelar också.... minsta insats för att kunna komma åt dessa produkter är oftast 200.000:-.

Det är mycket pengar och vill man dessutom ha en diversifierad portfölj som löper på med stabil ränta, då kommer man snart upp över miljonen.

Det kan utan tvekan kännas begränsande.

 

Nu finns det bot för detta

Det har börjat dyka upp allt fler bolag som sysslar med sk. Crowdfunding.

Detta är en metod som går ut på att arrangera så att privatpersoner och företag kan låna ut pengar till behövande företag.

Företagen med lånebehov pressenterar sig och sitt lånebehov, samt en färsk kreditbedömning och bjuder in långivare att vara med.

 

Lånet kan vara så litet som 500:- och räntan ligger i intervallet 8-15% allt efter risknivån.

 

Ett bolag som etablerat sig är det av Bonnier delvis ägda Toborrow.se .

Toborrow är ett rent webbaserat företag som byggt upp en funktion som sammanför låntagare och långivare på ett enkelt och smidigt vis.

 

Toborrow hanterar inga pengar, inga risker, inget ansvar.

Oavsett hur trevligt det låter på hemsidan så är det tydligt vad som gäller om det skulle gå fel och låntagen inte kan betala tillbaka.

Den uppgörelsen sker mellan långivaren och låntagaren.

 

Den riktigt stora skillnaden mellan lånen i Toborrow (förutom summorna) och våra brygglån och obligationer är att det vid crowdfunding inte finns någon Agent som företräder låntagarnas intressen.

Riskskillnaden är här milsvid och bör knappast ens jämföras.

Likheten ligger i metoden att agera långivare.

 

Men ändå...

Risken kan inte ses som annat än stor men Toborrows produkter är enkla och småskaliga och det är lätt att sprida riskerna över ett antal olika lån. Det är också lätt att välja bort de lån med högst risk, mot en lägre avkastning.

 

Är man nyfiken på att testa den här metoden till förräntning av mindre belopp är det bara att gå in och anmäla sig på Toborrow.se.

 

Men glöm inte, risken är avsevärt mycket högre än hos både brygglån och företagsobligationer.

 

 

 

Glad Midsommar!

Hans Dahlström

 

 

 

 

Företagsobligationen nedan kommer att finnas kvar tills den är fylld vilket den troligen blir om en veckas tid (Fylld till ca 69%)

 

Repris: Ny Företagsobligation

 

Ibland får man en Ketchup-effekt, först ingen och sedan allt och precis så är det nu vad gäller obligationer och brygglån.

I förra veckan var det brygglånet som fulltecknades på bara några dagar och nu är det företagsobligationen som är klar för emission.

 

Det är ytterligare en fastighetsbolagsemission den här gången, den stora skillnaden mot tidigare är att den löper på 4,25 år.

Visserligen är risken stor att den återbetalas tidigare då de förvärvade fastigheterna kan ingå som säkerhet inför kommande billigare banklån.

Men, löper obligationen på som angivet innebär det en fast ränta på 9,25% per år i över fyra års tid.

Betalningen sker kvartalsvis till din depå eller kapitalförsäkring.

 

Risken i obligationen är fastighetsmarknaden.....

Vi har i Sverige på något vis vaknat upp till en skriande bostadsbrist pga förd politik - Först folk, sedan bostäder. Efterfrågan är massiv.

 

Den märkliga tågordningen i detta kan diskuteras men personer med kännedom om fastighetsbranschen har inte varit sena med att fånga tillfället, som ofta består i bildandet av nya eller utveckling av befintliga fastighetsbolag.

Det är idag nästan omöjligt att finna hyresfastigheter med vakanser och just det här bolagets siffror visar tydligt på hur det kan se ut; av de 11000 kvm som finns i befintliga fastigheter är 11 kvm vakanta.... Ett mindre kontorsutrymme står tomt!

 

Den möjlighet som uppstått på marknaden är givetvis ett strålande tillfälle för de som kan sin fastighetsmarknad.

Men, utan likvider är de mycket svårt att kunna fånga tillfällen som uppstår.

Som jag skrivit om tidigare är det något av "Moment 22" som gäller vi banklån till fastighetsköp.

Äger du inte fastigheten får du inte belåna den. Ett gällande köpeavtal räcket inte och det här vi kommer in.

 

Obligationen ger möjlighet till både köp och förädling av fastigheterna.

En del av fastigheterna kommer högst troligt att säljas av när bolaget nått sitt mål med förädlingen.

Likviden från en sådan försäljning kontrolleras av Agenten (instansen som står för säkerheten i projekten) men kan lånas ut igen under löptiden mot motsvarande säkerhet om köparen så önskar. Detta för att kunna fånga in nya köptillfällen.

 

Förtid

Som jag nämnde finns en uppenbar risk att bolaget vill lösa in obligationen i förtid. För att kompensera långivarna för den då uteblivna framtida räntan säger avtalet att inlösen av obligationen ska ske mot 106% första året, andra året 104% och tredje året 102%.

 

Tanken från investerarens sida ska vara att placeringen ska löpa tiden ut, dvs 4,25 år.

Den är garanterad att kunna lösas tidigare men då mot en kostnad som till en viss del gröper ur vinsten.

 

Säkerheten

Som vid alla tidigare tillfällen är säkerheten så stor som det går att få den.

Samtliga aktier i Fastighetsbolaget är låsta hos Agenten under löptiden, dessutom är ett borgensåtagande på obligationens räntekostnader tecknat med Moderbolaget.

Den försumbara vakansgraden gör också att hyresintäkterna ger ett driftsnetto på 12 MSEK årligen, dvs ungefär dubbelt så mycket som lånet kostar i ränta.

 

Frågor?

Prospekten i länkarna som kom med Dagens Brev förklarar placeringserbjudandet men som vanligt är det bara att höra av sig till mig med frågor och funderingar.

 

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

0,98

1,82

2,56

-19

Pan America Silver

PAAS

10,68

9,48

11,16

13,51

-47

Eldorado Gold

EGO

6,35

4,21

6,82

6,49

-65

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

10,48

10,82

10,25

7

Gold Resource

GORO

4,99

2,98

4,88

5,00

10

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,64

1,10

1,45

7

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Första kupong utbetald, 25%.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Fulltecknat

 

Brygglån 7

Fulltecknat

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Fulltecknad

 

Företagsobligation 3

Teckning pågår

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-06-18

4,7

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

42%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

11,1% +

Säljvärderade aktier

13,6% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Fortsatt svaga signaler

 

Länk till >Arkivet

(Tillfälligt avstängd)

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved