Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

5,5 -

Kina (HK) EWH

5,6 -3,3%

Sydafrika EZA +3,2%

5,0 +

EMU-området EZU

5,5 +

Indien IFN

4,6 -

Latinamerika ILF

5,1 +

Ryssland RSX

5,6 -4,8%

USA SPY

5,3 +

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

5,0 +

Oljeindustrin OIH

5,8 +

Teknologi QQQ

5,4 -0,1%

Olja USO +1,6%

6,8 +4,8%

Energi XLE

4,7 +

Sjukvård XLV

5,7 -

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,6 -

Astra Zeneca AZN

4,1 -

Ericsson ERIC

4,3 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Gruva

1,6%

Mjukvara

1,6%

Kontor

1,5%

Konfektion

0,1%

Hela marknaden

1,0%

5-Handelsdagar

Förändring

Bank

1,6%

Livsmedel

0,8%

Mjukvara

0,8%

Energi

-2,2%

Hela marknaden

-0,3%

10-Handelsdagar

Förändring

Konfektion

3,5%

Bank

2,0%

Fordon

1,7%

El. Va, Gas

-3,3%

Hela marknaden

-0,3%

 

 

 

 

 

 

 

Marknaden

 

Efeter en lång nedgång vände marknade upp igår, utan någon större anledning än de som angivits som skä till nedgågnen.

Med andra ord saknas starkare signaler just nu, oavsett riktning vilket tydligt syns på Ti-värdet som ligger alldeles i närheten av Ti-5.

 

Normalt sett ska inte Ti-värdet kunna balansera kring Ti-5, systemet är gjort så att det ska tippa i ena eller andra riktningen, men då det saknas en viktig komponent - Räntan, kan det bli så här.

Det som tidigare fick värdet att slå över var att attraktionskraften hos ränteplaceringar vägde över från aktieplaceringar och vice versa, vid olika tillfällen.

När det då som nu saknas alternativ till aktieplaceringar blir den effekten betydligt svagare till ränteläget normaliserats.

 

Dödszonen

 

Jag har många gånger skrivit om det som kallas Dödszonen för aktier och då hänvisat till hur det statistiskt sett varit mycket fördelaktigt att lämna aktieplaceringar under tiden maj -oktober varje år, för att dunder den övriga tiden november - april, ligga placerad i breda aktiefonder.

 

Grunden till det ställningstagandet är mätningar som gjorts på den breda aktiemarknaden i USA mellan 1950 - 2000.

 

För de som följt den enkla strategin gick det fantastiskt bra, de hade en genomsnittlig värdeökning på 15,2%, varje period mellan 1/11 -30/4 från 1950 - 2000.

 

Valde man istället att göra tvärt om och vara placerad i aktier enbart mellan 1/5 till 31/10

blev resultatet en förlust på -0,4% per år.

 

Olika men tveklöst

Resultatet av detta beror så klart på hur man räknar.

Den allra enklaste modellen är att man ser vad som sker om man sätter in en summa vid ett tillfälle och låter denna påverkas av indexutvecklingen.

Det är den metoden som används för att få fram siffrorna ovan, där det är så tydligt hur mycket bättre det är att välja rätt tidsperiod.

 

Den som väljer att vara placerad alltid, måste ta hänsyn till vad som händer med kapitalet då börsen faller. Glöm inte att en nedgång på -50% kräver en uppgång på 100% för att få kapitalet åter...

 

Nu då?

Det blir mycket siffror att ta hänsyn till men då detta enbart gäller en undersökning om principen fortfarande gäller så har jag valt att använda lättillgängliga siffror från USA och dessa är indexutvecklingen på S&P 500-index, det stora börsindexet i USA.

 

Resultatet av undersökningen blev ett tveklöst: Ja, metoden gäller i högsta grad fortfarande!

 

- Värdet av $10.000 som investerades år 2000 i en fiktiv S&P 500-börsindexfond, utan avgifter, gav detta resultat:

 

- Investering enligt Dödszonen 1/5 - 31/10 , behållning $7.500. Resultat -15%

 

- Investering enlig Köp 1/5-2000 behåll till 40/4 2015 , behållning $15.387 Resultat +54%

 

- Investering enligt Utanför Dödszonen 1/11 - 30/4, behållning $31.055 Resultat +210%

 

Det är tveklöst så att metoden fungerar även om man tar hänsyn till valutaeffekter och fondavgifter.

Problemet är den psykologiska biten, att vara kvar i en marknad som faller, eller att vara utanför en marknad som stiger. (Tex. vid ett sommarrally)

 

Men, den som lyckas med detta, kan vara långsiktig och dessutom kombinera detta med Ti-värdet, kan få en fantastiskt mycket bättre utveckling än den som är passiv i sitt fondförvaltande.

 

Grafer?

Mina intentioner är att presentera några grafer över en portföljutveckling vid några olika scenarion vid sparande.

Tex hur värdeutvecklingen ser ut med hävstång, med årlig insättning osv.

Detta kommer att visas i kommande brev framöver.

 

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

 

 

Företagsobligationen nedan kommer att finnas kvar tills den är fylld vilket den troligen blir om en veckas tid

 

Repris: Ny Företagsobligation

 

Ibland får man en Ketchup-effekt, först ingen och sedan allt och precis så är det nu vad gäller obligationer och brygglån.

I förra veckan var det brygglånet som fulltecknades på bara några dagar och nu är det företagsobligationen som är klar för emission.

 

Det är ytterligare en fastighetsbolagsemission den här gången, den stora skillnaden mot tidigare är att den löper på 4,25 år.

Visserligen är risken stor att den återbetalas tidigare då de förvärvade fastigheterna kan ingå som säkerhet inför kommande billigare banklån.

Men, löper obligationen på som angivet innebär det en fast ränta på 9,25% per år i över fyra års tid.

Betalningen sker kvartalsvis till din depå eller kapitalförsäkring.

 

Risken i obligationen är fastighetsmarknaden.....

Vi har i Sverige på något vis vaknat upp till en skriande bostadsbrist pga förd politik - Först folk, sedan bostäder. Efterfrågan är massiv.

 

Den märkliga tågordningen i detta kan diskuteras men personer med kännedom om fastighetsbranschen har inte varit sena med att fånga tillfället, som ofta består i bildandet av nya eller utveckling av befintliga fastighetsbolag.

Det är idag nästan omöjligt att finna hyresfastigheter med vakanser och just det här bolagets siffror visar tydligt på hur det kan se ut; av de 11000 kvm som finns i befintliga fastigheter är 11 kvm vakanta.... Ett mindre kontorsutrymme står tomt!

 

Den möjlighet som uppstått på marknaden är givetvis ett strålande tillfälle för de som kan sin fastighetsmarknad.

Men, utan likvider är de mycket svårt att kunna fånga tillfällen som uppstår.

Som jag skrivit om tidigare är det något av "Moment 22" som gäller vi banklån till fastighetsköp.

Äger du inte fastigheten får du inte belåna den. Ett gällande köpeavtal räcket inte och det här vi kommer in.

 

Obligationen ger möjlighet till både köp och förädling av fastigheterna.

En del av fastigheterna kommer högst troligt att säljas av när bolaget nått sitt mål med förädlingen.

Likviden från en sådan försäljning kontrolleras av Agenten (instansen som står för säkerheten i projekten) men kan lånas ut igen under löptiden mot motsvarande säkerhet om köparen så önskar. Detta för att kunna fånga in nya köptillfällen.

 

Förtid

Som jag nämnde finns en uppenbar risk att bolaget vill lösa in obligationen i förtid. För att kompensera långivarna för den då uteblivna framtida räntan säger avtalet att inlösen av obligationen ska ske mot 106% första året, andra året 104% och tredje året 102%.

 

Tanken från investerarens sida ska vara att placeringen ska löpa tiden ut, dvs 4,25 år.

Den är garanterad att kunna lösas tidigare men då mot en kostnad som till en viss del gröper ur vinsten.

 

Säkerheten

Som vid alla tidigare tillfällen är säkerheten så stor som det går att få den.

Samtliga aktier i Fastighetsbolaget är låsta hos Agenten under löptiden, dessutom är ett borgensåtagande på obligationens räntekostnader tecknat med Moderbolaget.

Den försumbara vakansgraden gör också att hyresintäkterna ger ett driftsnetto på 12 MSEK årligen, dvs ungefär dubbelt så mycket som lånet kostar i ränta.

 

Frågor?

Prospekten i länkarna som kom med Dagens Brev förklarar placeringserbjudandet men som vanligt är det bara att höra av sig till mig med frågor och funderingar.

 

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

0,99

1,82

2,56

-19

Pan America Silver

PAAS

10,68

9,17

11,16

13,51

-47

Eldorado Gold

EGO

6,35

4,54

6,82

6,49

-65

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

10,54

10,82

10,25

7

Gold Resource

GORO

4,99

2,99

4,88

5,00

10

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,68

1,10

1,45

7

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Första kupong utbetald, 25%.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Fulltecknat

 

Brygglån 7

Fulltecknat

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Fulltecknad

 

Företagsobligation 3

Teckning pågår

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-06-11

4,7

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

42%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

12,1% +

Säljvärderade aktier

13,3% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Svag förbättring

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved