Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

5,9 +

Kina (HK) EWH +2,5%

6,7 +

Sydafrika EZA

6,2 +

EMU-området EZU

6,2 +

Indien IFN

4,8 +

Latinamerika ILF

6,7 +

Ryssland RSX

7,7 +2,9%

USA SPY

5,3 +

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

5,7 +3,2%

Oljeindustrin OIH

6,3 -1,4%

Teknologi QQQ

5,3 +

Olja USO

6,8 +

Energi XLE +0,4%

5,7 +

Sjukvård XLV

5,5 +

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,7 +

Astra Zeneca AZN

4,9 -

Ericsson ERIC

4,2 +

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Detaljhandel

0,9%

Enrgi

0,6%

Fritid

0,5%

Bank

-0,5%

Hela marknaden

0,1%

5-Handelsdagar

Förändring

Gruva

2,1%

Energi

2,1%

Dator

1,8%

Livsmedel

-1,5%

Hela marknaden

0,5%

10-Handelsdagar

Förändring

Läkemedel

3,8%

Stål

2,8%

Energi

2,3%

Olja

-3,0%

Hela marknaden

0,6%

 

 

 

 

 

 

 

Marknaden

 

Ti-värdet - Olja

 

Så var Ti-värdet över 5 igen.

Allt annat än oväntat, tvärtom faktiskt, så väntat att jag inte skickade ut någon signal när värdet föll under Ti-5.

 

En mera manipulerad och styrd marknad än denna tror jag aldrig har funnits.

Orsaken är så klart att tekniken för att styra marknaden har vuxit på alla plan, dels genom den mer eller mindre globala överenskommelse om att styra räntorna på så vis att börsen återstår som enda alternativ till placering och dels genom den mera handfasta datatekniken som helt ogenerat har tagit plats på första parkett inne i respektive börshandel.

Egentligen helt oerhört men samtidigt kan man inte annat än att gratulera de banker och finansinstitut som lyckats få tillstånd att placera ut dessa penningmaskiner!

 

Det finns skäl till att de högst betalda på Wall Street inte längre är börsmäklare utan programmerare.

 

Olja

Här fungerade Ti-värdet utmärkt!

I slutet av februari var värdet för börshandlade oljefonder så lågt att jag skrev att det var fritt fram att spekulera i dessa.

Mycket riktigt steg de direkt efter, det sker alltid efter att vi sett Ti-värden i närheten eller under Ti-2.

(Det gällde även för Rysslandsfonder)

 

Orsaken till det låga Ti-värdet då var att försäljningsvolymen var så stor att den hela tiden pressade Ti-värdet till lägre nivåer på ett sätt som inte motsvarades av fallande värde i efterfrågan.

 

 

Återkommande

Visst har efterfrågan på olja fallit men inte så mycket att den motsvarar prisfallet.

Dessutom sker detta ganska ofta för oljepriset.

Det har varit 6 stora prisfall de senaste 30 åren.

 

Intressant är att mönstret vid prisfallen varit snarlika vilket de alltid är när det är mänskliga känslor som ligger bakom. Vi reagerar helt enkelt på samma vis vid varje tillfälle.

TIS-group har undersökt detta och kommit fram till tabellen nedan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förutsägbart

Det kanske är att ta i om man säger att det går att förutsäga vart det pågående oljeprisfallet ska ta vägen, men väldigt mycket stämmer med de tidigare tillfällena.

 

- Längden på fallet blev 223 dagar, snittet ligger på 260 dagar.

 

- Tiden för återhämtningen just nu är ca 100 dagar, snittet är 154 dagar.

 

- Prisfallet blev 59%, snittet är 63%.

 

- Återhämtningen vet vi inget om ännu men ska vi tro på snittet så ska vi hamna i närheten av $80 innan vi får några större justeringar igen.

 

Det betyder rent statistiskt att vi ska nå denna tillfälliga pristopp någon gång i juli och att vi har ca $20 kvar att förvänta oss i prisuppgång.

 

Ti-värdet för den största oljefonden, USO, ligger nu på Ti-6,8 vilket säger att helt omöjligt är det inte att TIS-Group får rätt.

Vi människor är mer lika varandra än man vill tro....

 

Brygglånet

Detta tog mycket riktigt slut i fredags men fler lär komma.

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

1,11

1,82

2,56

-19

Pan America Silver

PAAS

10,68

10,15

11,16

13,51

-47

Eldorado Gold

EGO

6,35

5,13

6,82

6,49

-65

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

11,75

10,82

10,25

7

Gold Resource

GORO

4,99

3,44

4,88

5,00

10

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,64

1,10

1,45

7

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Första kupong utbetald, 25%.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Fulltecknat

 

Brygglån 7

Fulltecknat

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

 

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-05-18

5,5

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

57%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

17,0% +

Säljvärderade aktier

13,0% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Över Ti-5 igen

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved