Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

5,6 +

Kina (HK) EWH

6,2 -

Sydafrika EZA

5,6 -2,9%

EMU-området EZU

5,8 +1,9%

Indien IFN +0,8%

4,9 -

Latinamerika ILF

6,3 -

Ryssland RSX

7,3 +

USA SPY

5,2 +

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

5,1 -

Oljeindustrin OIH

6,3 -2,3%

Teknologi QQQ

5,1 +

Olja USO

6,7 -

Energi XLE

5,7 -

Sjukvård XLV +0,1%

5,4 +1,7%

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,4 +

Astra Zeneca AZN

5,1 +

Ericsson ERIC

3,9 +

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Metall prod.

0,6%

Hemmet

0,5%

Läkemedel

0,5%

Olja

-2,3%

Hela marknaden

-0,2%

5-Handelsdagar

Förändring

Läkemedel

2,7%

Stål

1,5%

Hemmet

1,3%

Olja

-2,8%

Hela marknaden

-0,3%

10-Handelsdagar

Förändring

Stål

2,2%

Kontor

1,9%

Gruva

1,3%

Media

-3,6%

Hela marknaden

-1,1%

 

 

 

 

 

 

 

Marknaden

 

Den förra veckan slutade med ett försök till återhämtning, men tyvärr på en väldigt svag grund.

Mycket riktigt fanns det ingen bärkraft i rekylen och med ett sinande hopp om en smidig lösning på Greklandskrisen, är vi åter på väg ned på indexet.

 

 

Resumé, första akten av det Grekiska dramat

 

Debatten kring Greklands statskuld blir allt mera infantil i takt med att den debatteras av andra än ekonomijournalister.

Just nu försöker man göra en thriller av situationen om hur Grekland ska klara av att betala en skuld på 7 miljarder euro som förfaller i dag.

 

Skolproblem

Det kan vara på sin plats att fundera över om det alls har någon betydelse när den faktiska skulden är på 360 miljarder euro?

 

Ett annat märkligt fenomen är att pressen ständigt bubblar på kring faktumet att Greklands skuld som andel av landets BNP, fortsätter att öka.

Man tar detta som att Grekland inte sparar tillräckligt eller som om de fortsätter att låna.

 

Kanske är denna nästan pinsamma diskussion istället något som hör hemma i diskussionen kring den svenska skolans förfall vad gäller undervisning i matematik?

 

Att siffrorna för Greklands skuldsättning fortsätter att stiga beror inte på en fortsatt slösaktig statsapparat utan på enkel matematik.

 

Matematiken för landets statsskuld i förhållande till BNP är "Statsskulden / BNP".

Minskar BNP då ökar kvoten vilket gör att skuldsättningsgraden, inte skulden, ökar.

Samma sak sker faktiskt med en oförändrad BNP.

Räntan på nu genomsnittliga ca 3% för Greklands lån, ständigt ökar skuldsättningen med 1,03 x skulden, årligen.

 

För att få bot på graden av skuldsättning måste man antingen betala av mer än 3% på lånen varje år med en oförändrad BNP, eller så måste landets BNP öka mer än skulden förräntas och avbetalas, något som idag verkar än mera avlägset.

Landet hårdbantar idag på ett sätt som slutar i svältdöden.

 

I övriga världen, utanför Grekland, brukar resonemanget vara:

"För att få fart på ett lands ekonomi, då ska man gasa sig ur krisen". Allt enligt Keynes teorier.

 

I Grekland har man idag en situation där hela samhället ligger på full broms allt medan man skjuter både skuld och avbetalningar framför sig.

Som om inte detta är illa nog sitter man fast i det faktum att man är låsta till euron vilket gör det omöjligt för landet att göra som tex. Sverige, devalvera sig ur en kris.

 

Tar man ytterligare några steg tillbaka kan man verkligen undra hur eurons ingenjörer tänkte när de kom fram till att Tyskland och Grekland ska ha samma valuta........?

 

Dramat lär fortsätta länge än.

Ett rimligt tips till alla greker som har möjlighet är: se till att få ut dina pengar från Grekiska banker medan det finns tid!

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

1,02

1,82

2,56

-19

Pan America Silver

PAAS

10,68

9,71

11,16

13,51

-47

Eldorado Gold

EGO

6,35

5,06

6,82

6,49

-65

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

10,89

10,82

10,25

7

Gold Resource

GORO

4,99

3,31

4,88

5,00

10

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,65

1,10

1,45

7

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Första kupong utbetald, 25%.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Fulltecknat

 

Brygglån 7

Fulltecknat

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Teckning pågår

 

 

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-05-12

4,9

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

43%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

13,2% +

Säljvärderade aktier

13,6% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Under Ti-5

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved