Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

5,2 -

Kina (HK) EWH

6,1 -

Sydafrika EZA

5,6 -3,5%

EMU-området EZU

5,7 -

Indien IFN

4,4 +

Latinamerika ILF

6,4 +

Ryssland RSX +0,6%

7,2 +2,0%

USA SPY

5,1 -

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

5,0 -

Oljeindustrin OIH

5,8 -3,8%

Teknologi QQQ +0,6%

5,0 -

Olja USO

6,3 -

Energi XLE

5,7 -

Sjukvård XLV

5,2 +0,8%

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,1 -

Astra Zeneca AZN

4,7 -

Ericsson ERIC

3,8 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Hemmet

1,1%

Livsmedel

1,0%

Läkemedel

0,8%

Flyg&Försvar

-1,7%

Hela marknaden

0,2%

5-Handelsdagar

Förändring

Läkemedel

3,0%

Stål

1,8%

Personal

1,5%

Olja

-3,4%

Hela marknaden

-0,1%

10-Handelsdagar

Förändring

Gruva

1,7%

Stål

0,7%

Bygg

-0,1%

Läkemedel

-6,7%

Hela marknaden

-2,2%

 

 

 

 

 

 

 

Marknaden

 

Det jag tänkt skriva här för att beskriva vad som skett de senaste dagarna kan sammanfattas med en kort mening:

 

-All statistik har kommit in sämre än förväntat.

 

Det är inget dramatiskt alls, inte för oss som följer utvecklingen, snarare är det så att om statistiken över försäljning, handelsbalans, antal försämrade lån, räntor osv. kommit in på annat vis än de gjort, hade vi varit förvånade.

 

När tillväxten inte tar sådan fart man hoppats på och räntan inte längre kan falla, då är det snarare självklart att vi får de siffror som kommit.

 

Trots att börserna världen över fallit så är det inga dramatiska rörelser vi ser, tvärt om är det högst förväntat från alla håll.

Det som är svår är att sätta tidpunkten för när fallet ska komma.

 

Brygglånet

Det finns fortfarande en liten del kvar att teckna och jag tror att det varar några dagar in i nästa vecka sedan lär även detta vara fulltecknat.

Sammanfattningen nedan får stå kvar tills dess.

 

 

Ett talande diagram

 

En bild säger mer än tusen ord, detta gäller även för diagram.

 

Här är utvecklingen för alla aktier som handlas på S&P 500 indexet i USA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det som först kan uppfattas som svårtolkat blir snart skrämmande.

Trots att antal aktier som stig blir allt färre, fortsätter S&P500 att stiga!

 

Det betyder vid en närmre titt att det är de aktier som är lättast att belåna som stiger vilket stämmer bra överrens med att belåningsgraden på aktier nu är rekordhög i USA.

Vi har helt enkelt en uppgång som lever på lånade pengar.

Vad som sker om dessa aktier börjar falla i värde har vi sett förr.....

Det blir trångt i utgången!

 

Vi håller oss borta från spektaklet tills vidare.

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

 

Repris

Jag låter texten nedan stå kvar då detta ger en kort sammanfattning och fortfarande gäller.

 

Ett nytt brygglån i storleken 175 miljoner är på väg in.

Den här gången har vi förmånen av att kunden som en av de första redan har genomfört ett sådan lån för drygt 2 år sedan.

Man kan säga att vi har en bit av facit redan från början.

Kunden är genomlyst, återbetalningsviljan är testad och godkänd.

Vi vet också att affärsplanen vid förra tillfället fungerade helt enligt plan och att resultatet för kunden blev mycket lönsam tack vare att han kunde agera snabbt genom tillgängligheten av likvider från bryggan.

 

Unik?

Det här fallet är som ett skolexempel på varför brygglån behövs.

Företaget är helt skuldfritt, har en mycket väl genomtänkt affärsplan och ett strålande tillfälle att utvecklas vidare genom att fånga den förvärvsmöjlighet som uppstått.

Företaget har redan försäkrat sig om förvärvet genom en kontantbetalning om 125 miljoner men behöver nu resten av köpelikviden där en garanterad emission står för 150 miljoner och brygglånet på 175 miljoner för resten.

 

Trots detta på alla vis perfekta upplägg är det omöjligt att finansiera köpet genom banklån, pga gällande regler för förvärv.

Brygglån är här det perfekta verktyget!

 

När köpet väl är genomfört och implementeringen av det förvärvade bolaget är klar, då kommer självfallet det dyra brygglånet att ersättas av ett ordinärt banklån, om det är nödvändigt, vilket inte är helt säkert pga den god lönsamheten.

 

Säkerheten för lånet överträffar lånets storlek många gånger om.

 

Nu till det unika, löptiden för lånet är 12 månader med 15% ränta.

Courtaget kan trots den långa löptiden hållas nere till totalt 1,5% .

 

Här finns alltså möjlighet att få en löpande hög ränta, utan avbrott, till låg kostnad.

 

 

 

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

1,01

1,82

2,56

-19

Pan America Silver

PAAS

10,68

9,51

11,16

13,51

-47

Eldorado Gold

EGO

6,35

4,93

6,82

6,49

-65

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

10,83

10,82

10,25

7

Gold Resource

GORO

4,99

3,23

4,88

5,00

10

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,62

1,10

1,45

7

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Första kupong utbetald, 25%.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Fulltecknat

 

Brygglån 7

Fulltecknat

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Teckning pågår

 

 

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-05-08

4,7

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

14%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

10,9% -

Säljvärderade aktier

14,1% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Under Ti-5

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved