Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

5,3 -

Kina (HK) EWH

6,2 -

Sydafrika EZA

6,4 -3,5%

EMU-området EZU

5,5 -

Indien IFN

4,6 +

Latinamerika ILF

6,5 -

Ryssland RSX +1,8%

7,3 +2,6%

USA SPY

5,2 -

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

5,1 -

Oljeindustrin OIH

6,5 +

Teknologi QQQ

5,0 -2,3%

Olja USO +2,4%

6,8 +5,9%

Energi XLE

5,9 -

Sjukvård XLV

5,2 -

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,1 -

Astra Zeneca AZN

4,7 -

Ericsson ERIC

3,5 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Stål

-0,2%

Gruva

-0,3%

Bank

-0,4%

Papper

-2,6%

Hela marknaden

-1,1%

5-Handelsdagar

Förändring

Kontor

0,3%

Gruva

-0,2%

Olja

-0,3%

Livsmedel

-4,4%

Hela marknaden

-1,9%

10-Handelsdagar

Förändring

Gruva

4,8%

Metall prod

1,9%

Stål

1,9%

Läkemedel

-8,4%

Hela marknaden

-1,7%

 

 

 

 

 

 

 

Marknaden

 

Den senaste veckan har varit turbolent med kraftiga nedgångar men ingen kan säga att det är förvånade.

Börsen har inte gjort annat än släppt ut lite övertryck.

 

Frånsett den nästan övertydligt höga värderingen så spökar fortfarande oron över det grekiska dramat där allt fler inser att det bara finns två lösningar, statskonkurs eller nedskrivningar.

 

Visserligen kan det finnas en tredje lösning som heter omförhandling av lånen men detta är inget annat än nedskrivningar det heller.

Vanlig enkel ekonomisk beräkning på gymnasienivå säger klart och tydligt att Grekland inte kan klara av att betala vare sig räntan eller lånen enligt den plan som ligger.

 

Anledningen till den bromsande börsen i USA är att varken tillväxt eller kvartalsrapporter från företagen når upp till de officiella förväntningarna.

 

De sektorer som däremot har klarat sig bra är Ryssland och Olja. Här är det Ryssland som är dubbel vinnare eftersom de får så stor del av sina inkomster från olja.

 

Med ett Ti-värde på väg under Ti-5 igen, känns det bra att kunna presentera ytterligare ett starkt brygglån med årsränta på 15%. Läs mer nedan och i bifogade filer.

 

 

Brygglånet, kort varsel

 

Brygglånet blev som väntat klart och rullade igång igår.

Något annat som också var väntat var intresset och förbokningen från de som förvaltar brygglånen i en aktiv portfölj.

Resultatet av detta är att hela 132 miljoner av de totala 175 miljonerna är bokade.

Anledningen är så klart de 15% lånet lämnar i ränta under ett år, i kombination med säkerheten och risken.

 

Presentationen för lånet är med som bilaga till Brevet idag men den kan vara en aning svårtolkad.

Anledningen är att det bolag som ska köpas upp är ett noterat bolag och för att förhindra kurspåverkan är namnet på bolaget konfidentiellt.

 

I korthet kan sägas att säkerheten som ställs för brygglånet är 100% av bolaget och 50% av dotterbolagen.

Risken man ställs inför är att ett idag lönsamt och ledande bolag i byggbranschen med en omsättning på något under en miljard, ska gå i konkurs inom ett år. Dvs. såväl köpare som säljare av nyförvärvade bolaget ska ha gjort en förödande missbedömning.

 

Inte minst säljaren som vid köpet behåller 50% av dotterbolagen samt får en tilldelning på 150 miljoner i preferensaktier.

 

Även intresset för att teckna brygglånet säger en del.....

 

Nackdelar?

Nackdelen med lånet är densamma som fördelen - längden.

Löptiden blir 12 månader med option på ytterligare 3 månader.

Det kan lika väl vändas till en fördel där vi har möjlighet att låsa in en årsränta på 15% i hela 12 - 15 månader.

I värsta fall kan låntagaren komma ur lånet genom en förtida inlösen efter 6 månader.

 

Sammanfattning

Även detta brygglån är väldigt attraktivt och kommer att fulltecknas inom en vecka.

Kontakta mig via mail eller telefon så skickar jag nödvändiga blanketter och instruktioner för teckning i befintlig eller ny kapitalförsäkring.

 

Mvh

Hans Dahlström

 

Repris

Jag låter texten nedan stå kvar då detta ger en kort sammanfattning och fortfarande gäller.

 

Ett nytt brygglån i storleken 175 miljoner är på väg in.

Den här gången har vi förmånen av att kunden som en av de första redan har genomfört ett sådan lån för drygt 2 år sedan.

Man kan säga att vi har en bit av facit redan från början.

Kunden är genomlyst, återbetalningsviljan är testad och godkänd.

Vi vet också att affärsplanen vid förra tillfället fungerade helt enligt plan och att resultatet för kunden blev mycket lönsam tack vare att han kunde agera snabbt genom tillgängligheten av likvider från bryggan.

 

Unik?

Det här fallet är som ett skolexempel på varför brygglån behövs.

Företaget är helt skuldfritt, har en mycket väl genomtänkt affärsplan och ett strålande tillfälle att utvecklas vidare genom att fånga den förvärvsmöjlighet som uppstått.

Företaget har redan försäkrat sig om förvärvet genom en kontantbetalning om 125 miljoner men behöver nu resten av köpelikviden där en garanterad emission står för 150 miljoner och brygglånet på 175 miljoner för resten.

 

Trots detta på alla vis perfekta upplägg är det omöjligt att finansiera köpet genom banklån, pga gällande regler för förvärv.

Brygglån är här det perfekta verktyget!

 

När köpet väl är genomfört och implementeringen av det förvärvade bolaget är klar, då kommer självfallet det dyra brygglånet att ersättas av ett ordinärt banklån, om det är nödvändigt, vilket inte är helt säkert pga den god lönsamheten.

 

Säkerheten för lånet överträffar lånets storlek många gånger om.

 

Nu till det unika, löptiden för lånet är 12 månader med 15% ränta.

Courtaget kan trots den långa löptiden hållas nere till totalt 1,5% .

 

Här finns alltså möjlighet att få en löpande hög ränta, utan avbrott, till låg kostnad.

 

 

 

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

1,00

1,82

2,56

-19

Pan America Silver

PAAS

10,68

9,58

11,16

13,51

-47

Eldorado Gold

EGO

6,35

4,92

6,82

6,49

-65

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

11,49

10,82

10,25

7

Gold Resource

GORO

4,99

3,40

4,88

5,00

10

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,62

1,10

1,45

7

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Första kupong utbetald, 25%.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Fulltecknat

 

Brygglån 7

Fulltecknat

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Teckning pågår

 

 

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-05-06

5,0

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

14%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

12,0% -

Säljvärderade aktier

13,8% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Gränsfall

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved