Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

5,9 +

Kina (HK) EWH

6,5 +

Sydafrika EZA

6,4 +

EMU-området EZU

5,8 +

Indien IFN

4,2 -4,1%

Latinamerika ILF +1,6%

6,6 +5,2%

Ryssland RSX

7,8 +

USA SPY

5,5 +

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

4,3 -1,4%

Oljeindustrin OIH

5,3 -

Teknologi QQQ +1,4%

5,8 +2,7%

Olja USO

5,7 -

Energi XLE

5,8 -

Sjukvård XLV

6,0 +

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,8 -

Astra Zeneca AZN

6,0 +

Ericsson ERIC

3,8 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Internet

1,6%

Bygg

0,8%

El, Va,Gas

0,7%

Läkemedel

-1,1%

Hela marknaden

0,0%

5-Handelsdagar

Förändring

Internet

4,0%

Media

3,2%

Mjukvara

3,1%

Papper

-1,1%

Hela marknaden

1,4%

10-Handelsdagar

Förändring

Internet

4,7%

Gruva

3,6%

Stål

3,2%

Papper

-3,2%

Hela marknaden

0,7%

 

 

 

 

 

 

 

Marknaden

 

Trots att företagsrapporterna inte når upp till förväntningarna stiger aktiekurserna.

Anledningen är en av två: Valutaeffekt och brist på allternativ placering.

 

Ingen av dessa två anledningar kommer att vara för evigt.

Tvärt om är det troligt att båda dessa försvinner samtidigt.

 

När främst dollareffekten minskar och räntan stiger, då går det istället åt det rakt motsatta hållet.

Idag ser vi väldigt mycket av engångseffekter i form av tillfälliga vinster för exportbolag tack vare betalning i dollar samt tillfälliga vinster pga. minskade kostnader för lån.

Dessutom har många bolag kunnat anpassa kostymen i sin verksamhet i form av färre anställda och låga investeringskostnader.

Dessa effekter har varit nog för att hålla farten uppe på kursstegringarna.

 

Vändning?

Prispressen har varat länge nu för både råvaror och energi men den senare tiden har priserna stigit rejält både för järnmalm och för olja.

Det är tveksammt om vi är på väg upp till forna toppar men bottennoteringarna har vi troligen redan sett.

Det är bara att hoppas att många var med och drog nytta av Ti-värdena för Olja, Energi och så klart Ryssland, när dessa var riktigt låga.

 

Inget Brev!

Det blir inte fler Brev denna vecka pga. resa samt kommande Brygglån.

Strukturen för möjlighet att teckna sig för brygglånen är pga den kraftigt ökande populariteten och efterfrågan ev. på väg att förändras något.

Det som sker idag är att allt fler bygger portföljer med hjälp av dessa produkter där man så snart som ett lån återbetalats, placerar i ett nytt, för att på så vis hålla en hög nivå på den löpande räntan.

Detta gör att lånen redan innan de släpps till stor del är förbokade men med option för långivaren att hoppa av lånet om det inte passa i portföljen.

 

Jag tror och hoppas på att vi även framöver kommer att få möjlighet att delta i både brygglån och företagsobligationer om än med något förändrade villkor.

Besked om detta kommer inom kort.

 

(Även om det inte kommer något brev kan det komma en kort information när detaljerna för brygglånet nedan blir kända)

 

 

Nytt Brygglån, gammal kund

 

Ett nytt brygglån i storleken 175 miljoner är på väg in.

Den här gången har vi förmånen av att kunden som en av de första redan har genomfört ett sådan lån för drygt 2 år sedan.

Man kan säga att vi har en bit av facit redan från början.

Kunden är genomlyst, återbetalningsviljan är testad och godkänd.

Vi vet också att affärsplanen vid förra tillfället fungerade helt enligt plan och att resultatet för kunden blev mycket lönsam tack vare att han kunde agera snabbt genom tillgängligheten av likvider från bryggan.

 

Unik?

Det här fallet är som ett skolexempel på varför brygglån behövs.

Företaget är helt skuldfritt, har en mycket väl genomtänkt affärsplan och ett strålande tillfälle att utvecklas vidare genom att fånga den förvärvsmöjlighet som uppstått.

Företaget har redan försäkrat sig om förvärvet genom en kontantbetalning om 125 miljoner men behöver nu resten av köpelikviden där en garanterad emission står för 150 miljoner och brygglånet på 175 miljoner för resten.

 

Trots detta på alla vis perfekta upplägg är det omöjligt att finansiera köpet genom banklån, pga gällande regler för förvärv.

Brygglån är här det perfekta verktyget!

 

När köpet väl är genomfört och implementeringen av det förvärvade bolaget är klar, då kommer självfallet det dyra brygglånet att ersättas av ett ordinärt banklån, om det är nödvändigt, vilket inte är helt säkert pga den god lönsamheten.

 

Säkerheten för lånet överträffar lånets storlek många gånger om.

 

Nu till det unika, löptiden för lånet är 12 månader med 15% ränta.

Courtaget kan trots den långa löptiden hållas nere till totalt 1,5% .

 

Här finns alltså möjlighet att få en löpande hög ränta, utan avbrott, till låg kostnad.

 

Fler detaljer kommer så snart dessa släpps

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

0,98

1,82

2,56

-19

Pan America Silver

PAAS

10,68

9,18

11,16

13,51

-47

Eldorado Gold

EGO

6,35

4,70

6,82

6,49

-65

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

10,97

10,82

10,25

7

Gold Resource

GORO

4,99

3,38

4,88

5,00

10

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,58

1,10

1,45

7

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Första kupong utbetald, 25%.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Fulltecknat

 

Brygglån 7

Fulltecknat

 

Brygglån 8 (missat att föra in dennan tidigare)

Fulltecknat

 

 

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-04-27

7,1

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

43%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

21,9% +

Säljvärderade aktier

10,1% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Stabilt på osäker grund

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved