Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

5,9 +0,5%

Kina (HK) EWH

6,3 -

Sydafrika EZA

6,1 -

EMU-området EZU

5,7 -

Indien IFN

4,4 -5,7%

Latinamerika ILF +1,3%

6,2 +

Ryssland RSX

7,2 -

USA SPY

5,4 +

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

4,4 -1,4%

Oljeindustrin OIH +1,1%

5,2 -

Teknologi QQQ

5,6 -

Olja USO

5,5 -

Energi XLE

5,8 -

Sjukvård XLV

6,0 + 0,5%

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,9 -

Astra Zeneca AZN

6,3 +

Ericsson ERIC

4,8 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Internet

1,0%

Miljö

0,8%

Papper

0,6%

Livsmedel

0,7%

Hela marknaden

0,2%

5-Handelsdagar

Förändring

Internet

2,2%

Transport

1,6%

Fordon

1,1%

Papper

-3,1%

Hela marknaden

-0,2%

10-Handelsdagar

Förändring

Energi

3,8%

Internet

3,4%

Olja

3,4%

Papper

-3,4%

Hela marknaden

0,6%

 

 

 

 

 

 

 

Marknaden

 

Gårdagen bjöd på en helt opåkallad berg och dalbana där det inte riktigt stod klart vad det var som drev markaden. Slutresultatet blev ointressant.

 

Dagens besked om att Finansinstitutets uppblåsta självförtroende vacklar har däremot en annan tyngd.

Man drar tillbaka sin ståndpunkt att införa amorteingskrav på nya huslån vilket känns ungefär lika stabilt som ett vallöfte.

 

Det är helt enkelt så att FI inte längre är helt säkra på att bestämmande om amorterinskrav ingår i deras befogenheter. Det som sker nu är att kravet uteblir tills vidare och prisstegringar och evig skuldsättning kan fortsätta.

 

Inflation-Prisras

 

Den allt överskuggande faktorn för att få fart på konjunkturen är av Riksbanken bestämd till att vara inflationen.

 

Man skyr inga som helst medel för att pressa upp denna till målet kring 2,5 % årlig inflation eftersom man bestämt sig för att detta är önskvärt och bra för tillväxten.

 

Så här långt in i kampen har man gjort slut på sitt viktigaste vapen, räntesänkningar.

Detta hindrar inte, trots totalt uteblivet resultat, att man nu istället fortsätter in i fantasivärlden med negativ ränta, med övertygelsen om att man visst då är på rätt väg.

Att den senaste inflationsmätningen visade på näst 0% i inflation säger enligt Riksbanken bara att kampen måste fortsätta.

 

Enkelt

Alla får då och då känslan av att världen måste vara galen. I ekonomivärlden har detta allt mer blivit ett normaltillstånd.

 

Räntesänkningar som stimulans till ökat investeringsbehov, ökad konsumtion och större finansiell aktivitet kan givetvis fungera, men då krävs att andra omständigheter är i fas med ränteåtgärderna.

 

Idag finns verkligen ingen brist på kapital tillgängligt för marknaden.

Många företag har nu väldigt stora kassor och stabilt kassaflöde.

Det som däremot helt saknas är behovet av expansion.

 

Marknaden är på många håll istället mättad av utbud och överetablering vilket gör att räntesänkningarna har noll effekt på tillväxten.

 

Billigt

Som om detta inte var illa nog är även råvarumarknaden fullständigt överetablerad.

Det stora sug och kraftiga prisstegringar efter råvaror, energi, transporter mm. som uppstod när tillväxten i bla. Kina var som störst, har nu kraftigt minskat.

Anledningen är dels etableringen av många nya råvaruleverantörer och dels ett minskat behov.

När man till detta lägger allt mera kostnadseffektivare tillverkning, lägre energipriset och billigare transporter, då är det en nästan omöjlig uppgift att driva på inflationen med ett slutkört räntevapen.

 

Ytterligare en faktor som motarbetar inflationen här i väst är den ökade och förenklade internationella handeln och rörligheten.

Så länge priserna är lägre på andra håll i världen leder detta till allt lägre kostnader för varor och produkter som i sin tur omöjliggör inflationsstegring.

 

Tyvärr tycks inte den typen av resonemang ingå i Riksbankens arbetsuppgifter.

Nästa steg är att öka takten på köp av statsobligationer för att följa mönstret från andra Riksbanker, FED och ECB.

Tanken på att låta marknaden ha sin gång tycks inte rymmas inom Riksbankens väggar.

 

Prisfall

Prispressen på råvaror har nu varat lite väl länge.

Resultatet av detta är att de bolagen med störst kostnader, lägst vinstmarginal och minsta uthållighet, nu håller på att slås ut.

Ett tragiskt exempel är Pajalagruvan. Det blev pga det låga priset på järnmalm inte möjligt att ska vinst i verksamheten.

På samma sätt ser det ut i stor del av världens råvarumarknad, oavsett om det är järnmalm, andra metaller eller helt andra råvaror.

 

En bra bild över prisläget för handelsvaror får man om man slår samman alla de börshandlade fonder (ETF) som finns för olika varorna, allt från olja, gas, malm, livsmedel, transporter osv och ställer samman dess i ett diagram:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är inte utan att man kan tycka lite synd om sådana som Ingves och andra inflationshetsare, när det är detta de ska slåss mot......

 

Så länge priset på handelsvaror och tjänster faller är det nästan omöjligt att skapa inflation i en överetablerad marknad där flera bolag utanför varumarknadssektorn dessutom överlever på de extra marginaler som billiga råvaror kan ge.

 

Möjligheter!

Det här låga prisläget kommer inte att vara för evigt.

Det är väldigt lätt att ta långsiktiga positioner i råvaror.

Det går enkelt att göra via ordinära fonder, börshandlade fonder, eller genom att handla direkt med råvarorna via tex Handelsbankens utbud som finns tillgängligt hos både Avanza och Nordnet.

Utbudet finns >Här

 

Kryssa i valet "Råvaror" och välj vad du vill handla.

Många av alternativen går dessutom att spela på både som Bull och Bear, med eller utan hävstång!

 

Lycka till!

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

 

 

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

0,96

1,82

2,56

-19

Pan America Silver

PAAS

10,68

9,12

11,16

13,51

-47

Eldorado Gold

EGO

6,35

4,80

6,82

6,49

-65

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

11,07

10,82

10,25

7

Gold Resource

GORO

4,99

3,36

4,88

5,00

10

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,58

1,10

1,45

7

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Första kupong utbetald, 25%.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Fulltecknat

 

Brygglån 7

Fulltecknat

 

 

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-04-23

6,9

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

57%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

19,8% +

Säljvärderade aktier

10,0% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Ny kraft

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved