Marknaden

 

Självklart är det trevligt att börsen håller sig uppe och når nya höjder och inte nog med det, vi ser även nya höjder på oljepriset som nu ligger på årshögsta.

Ändå är det uppenbart, att allt beror på avsaknad av en marknadsstyrd ränta.

 

För vart ska annars pengarna ta vägen, än till börsen?

Avsaknaden av alternativa placeringar som kan ta emot den volym som krävs, finns inte.

Bostadsobligationer, företagsobligationer och ev. infrastrukturobligationer finns som alternativ men inte i den mängd som behövs för att svälja månatligt sparande och pensionsavsättningar.

Tvärt om är det så att det som skulle vara ett alternativ, stabila stadsobligationer, i flera fall erbjuder en negativ ränta!

Tanken på att använda kapital till att minska på skulder är inte bara främmande, det är dessutom oekonomiskt vid rådande räntenivåer.

 

Man kan säga att det råder ett märkligt tillstånd där det inte finns något val vid penningplacering. I stort sett allt är mer än fullvärderat. Fastigheter, Mark, Företag, Aktier och även förhoppningsbolag som redan vid introduktionen för publikt placerande är så högt värderade att det passerat rimligt risktagande med råge.

 

Ryssland?

Det enda som ser ut att kunna ha en rimlig potential för värdeuppgång är sektorer som av någon anledning hålls tillbaka med tvång, som tex. Rysslandsfonder, där landets ekonomi bromsas av sanktioner. När dessa släpps, då finns utrymme för uppgång.

Det går säkert att hitta fler sådana exempel men just Rysslandsfonder är det som är mest tydligt.

Att Rysslandsfonder redan är en vinnare med en uppgång på 6,3% (globalt i USD) den senaste veckan, beror på det stigande oljepriset.

 

Fler rekord....

Det är alltid kul med rekord men som det heter "Man ska se upp med vad man önskar sig!"

Ibland kan det gå helt fel när önskan går i uppfyllelse, som när man önskar sig en fortsättning på nuvarande utveckling på börsen.

Läs om hur nära vi är nya rekordnivåer på Tobins Q-faktor och vad det brukar betyda:

 

 

Tobins Q

 

Det finns ett sätt att mäta ekonomi och värde som kallas Tobins Q-värde.

Det är ett enkelt sätt som i stort sett anger ersättningskostnaden för ett företag

eller tillgång, Q-värdet anger förhållandet mellan att bygga upp ett nytt företag eller tillgång, jämfört med vad det kostar att köpa en befintligt tillgång.

 

Tobins Q-värde säger en del om värderingen relativt nyanskaffning. Nu säger detta värde att vi befunnit oss på nuvarande nivåer när det gäller aktieindexvärdering endast några få gånger tidigare, dessa tillfällen var 1929 (1936), 1968 och 2000.

 

Efter 1929 rasade börsen samman för många år framöver. Vi hade en kort period 1936 då det såg ut att återhämta sig men det dröjde till 1958, 30 år, innan börsvärdet åter var tillbaka på 1929 års värde.

 

Nästa gång vi nådde dagens Q-värde var 1968. Ett årtal få kan säga något om men som var sista året innan den 15 år långa realvärdenergången på börsen, den "tysta kraschen", tog slut.

Det tog fram till 1992 innan det inflationsjusterade realvärdet var återställt och en indexbaserad börsportfölj åter var värd lika mycket som 1968.

 

Den senaste tydliga Q-toppen var år 2000, något som de flesta av oss minns.

Det tog ca 15 år att reparera den kraschen.

 

Diagrammet visar som vanligt tydligare än en text:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammet fungerar så här:

 

Den översta svarta kurvan visar börsindexet S&P 500, inflationsjusterat.

 

Den undre kurvan, grön-blå, visar Tobins Q-värde.

 

De röda sträcken är genomsnittsvärden för kurvorna.

 

Nuvarande Q-värde är det lila sträcket som tydligt visar att vi inte mer än vid ett fåtal tillfällen varit på dessa nivåer. (Just nu är vi åter över det lila sträcket).

 

De ljus-lila fälten visar hur vi haft en lång period av nedgång för börsvärdet efter att vi nått samma höga Q-värden som nu.

(Vi hade en topp och en efterföljande nedgång redan i början på 1900-talet men statistiken från då är för svag för att kunna användas på samma vis som vid senare tillfällen)

 

Timing...

Att precis träffa rätt i timing är nästan omöjligt, men det är väldigt lätt att konstatera att vi är på extremt höga nivåer för Q-värdet.

Om detta har någon relevans för kommande börsutveckling vet man aldrig för än efteråt och det är självklart upp till envar att tolka informationen från diagrammet.

 

Med nuvarande räntenivåer är det fullt möjligt att vi fortsätter upp ett tag till men med tanke på dagens höga värderingar på börs och andra tillgångsslag i förhållande till Q-värdet, är det svårt att tänka sig att utvecklingen fortsätter utan justering.

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

kv 4 Liten Brygga 6 mån.

 

kv 4 Obligation 48 mån 10%

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 13 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har sex företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 11 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 8.50)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

3,03

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

16,71

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,04

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

13,94

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,28

4,38

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,49

0,65

1,45

29,4

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-12-13

7,6

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

4,9

+

Kina (HK) EWH

4,2

-2,5%

Sydafrika EZA

4,8

+

EMU-området EZU

4,9

+

Indien IFN

4,1

+

Latinamerika ILF

4,1

+

Ryssland RSX 1,9%

6,0

+6,3%

USA SPY

5,6

+

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD

4,0

-0,7%

Oljeindustrin OIH

6,9

+2,9%

Teknologi QQQ

5,3

+

Olja USO +1,6%

5,9

+

Energi XLE

6,0

+

Sjukvård XLV

4,5

+

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,0

+

Astra Zeneca AZN

3,5

+

Ericsson ERIC

4,2

+

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

El,Va,Gas

0,3%

Miljö

0,2%

Sjukvård

0,2%

Konfektion

-1,8%

Hela marknaden

-0,4%

5-Handelsdagar

Förändring

Fordon

4,1%

Hemmet

3,6%

Bygg

3,4%

Läkemedel

-1,6%

Hela marknaden

1,8%

10-Handelsdagar

Förändring

Stål

7,9%

Olja

7,8%

Fordon

5,4%

Läkemedel

-3,8%

Hela marknaden

2,1%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

24%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

26,3% -

Säljvärderade aktier

12,8% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Ångdrift?

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved