Marknaden

 

Givna nyheter

 

Det finns inte mycket att tillägga till nyheterna idag.

 

- Fingerprint Card -aktien störtdök, såklart.

 

- Fondbolagen använder en del fonder till att "mjölka" sparkonton, såklart.

 

- Allra fondbolag har tagit ett hutlöst överpris i svårbevakade fonder, såklart.

 

Så här kan man hålla på länge men inget ska förvåna någon med det minsta lilla erfarenhet från denna bransch.

 

Inte alls så att hela branschen är korrupt, inte på långa vägar, men precis som för många andra branscher, att det finns de som utnyttjar kundgrupper utan kunskap.

 

Fingerprint Här har det varit minst sagt uppenbart en lång tid att bolagets värdering varit skyhög. Men som för så många andra sekter har anhängarna till aktien inte velat höra på detta utan pekat på en mängd faktorer som ska förklara den obrutna uppgången.

För oss andra tvivlare har det varit lika lätt att peka på sådant som motsäger både fortsatt uppgång och värdering.

 

Nu är det så med aktievärdering att den inte alltid har så mycket att göra med fakta. Ett allmänt tyckande, förhoppningar, hipp-faktorer od. kan också vara det som blir basen i värderingen.

Titta på Tesla....

 

 

Mjölka fondkunder Det är idag väldigt billigt att hantera aktiefonder, inte minst de som är sektorbaserade och riktade till ett index. För att hålla innehavet i en sådan fond aktuellt krävs endast ett enkelt dataprogram med logaritmer som riktar in ägandet på vissa förutbestämda faktorer. Detta kopplas sedan till ett handelsprogram som sköter innehavet med köp/sälj-signaler så att fonden följer det önskade mönstret. Allt annat än kostnadskrävande eller personalintensivt.

 

Självklart är det mycket frestande att då låta kostnaden ligga så högt som möjligt.

Som exempel kan vi ta två Kinafonder, båda med en förvaltad förmögenhet på 15 miljarder SEK.

Den ena fondförvaltaren tar 1,1% i förvaltningsavgift per år. Den andra tar 1,9% per år.

Det betyder att fondförvaltarna tar in 165 resp. 285 miljoner SEK per år för att hantera dessa två fonder. Båda summorna är hutlöst höga med tanke på det utförda arbetet, men än värre är skillnaden på 120 Miljoner SEK för samma arbete. Speciellt när resultatet hos kunderna är i stort sett det samma. Tala om lätta pengar!

 

Allra pensionsbolag och deras fondförvaltning är enbart tragisk.

Här är man tagna med både fingrar och hela armen nere i syltburken! Överklagande och försök till försvar är enbart tragiskt. Både bolag och ägare är slut i den här branschen men det kanske mest tragiska är att inte fler bolag med snarlikt beteende åkt dit för samma sak, att knycka åt sig av spararnas pengar genom fula internaffärer. Men det är troligen en tidsfråga...

 

Annat

Börsen har tappat fart och lite tro på sig själva. Bränslet för fortsatt uppgång i den takt som varit finns inte. Det har vi sett på en rad diagram och siffror den senaste tiden men det är tveksamt om vi därför står inför ett ras. Sådana prognoser bukar vara svåra att pricka in i tiden.

 

Fokus är sedan länge flyttad från högriskplaceringar på aktiemarknaden till obligationer med realtillgångar som säkerhet. Fler Bryggor och Fastighetsobligationer kommer inom kort!

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande 2017

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

V. 10 Obligation 350 + 75 MSEK 11,5% alt. 18% årsränta 24 mån Fulltecknade.

 

V. 12 Brygglån 45 MSEK 12 mån +/- 3 mån.

 

V. 13 Obligation 150 MSEK 24 mån.

 

V. 13 Obligation 120 MSEK 36 mån.

 

V. 14 Obligation 45 MSEK 36- 48 mån.

 

Räntan är ännu inte bestämd. Den bestämms först i slutet av förhandlingarna.

Det är troligt att det tillkommer ett antal brygglån men inte säkert.

 

Skillnaden mellan obligation och brygglån är främst den att ett brygglån inte noteras på en lista och därför inte kan handlas under löptiden.

Löptiden är för det mesta även betydligt kortare än för en obligation.

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post och SMS, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 14 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har 8 företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 9 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 9,40)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

3,15

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

17,95

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,17

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

17,40

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,28

4,68

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,46

0,65

1,45

29,4

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2017-03-22

5,5

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

6,1

+

Kina (HK) EWH

6,5

+

Sydafrika EZA

6,5

+6,3%

EMU-området EZU

6,1

+

Indien IFN

6,6

+

Latinamerika ILF

6,0

+

Ryssland RSX +0,1%

5,7

+

USA SPY

5,5

-1,3%

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD +0,9%

5,1

+3,9%

Oljeindustrin OIH

4,0

+

Teknologi QQQ

6,0

-

Olja USO

3,8

+

Energi XLE

4,1

-

Sjukvård XLV

5,8

-1,6%

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,2

+

Astra Zeneca AZN

5,9

+

Ericsson ERIC

5,2

-

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

ElVaGas

0,5%

Gruva

-0,4%

Personal

-0,7%

Stål

4,5%

Hela marknaden

-1,4%

5-Handelsdagar

Förändring

Gruva

5,9%

Papper

1,9%

Livsmedel

1,5%

Läkemedel

-3,1%

Hela marknaden

-0,4%

10-Handelsdagar

Förändring

Gruva

3,7%

Fritid

1,6%

Livsmedel

1,3%

Olja

-3,3%

Hela marknaden

-0,7%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

14%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

13,0% -

Säljvärderade aktier

15,6% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Tilltagande oro

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved